လားရှိုးဆေးရုံကြီး Highly Infectious Patient Management and PPE Training ကျင်းပ

13 Dec 2019 Read More ..

မယ်စဲ့မြို့နယ်၌ IPC သင်တန်းကျင်းပ

14 Dec 2019 Read More ..

ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှု ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ (၁) လ သင်တန်း၏ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

18 Dec 2019 Read More ..

ရေးမြို့နယ်တွင် Workshop On Surveillance Of EIDs ကျင်းပ

20 Dec 2019 Read More ..

Health Impact Indicator

Population PER 1000 POP
CBR CDR IMR MMR
307710 1212 12121 121 1212

Related Links

Who we work with, check out our some Partners.

Project Description

GMS countries specifically Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam (CLMVs) had loan for the health security project from ADB on 22 Nov 2016 with total amount of $125 million.

Weaknesses in CLMV’s health systems are a threat to health security in the GMS, one of the targets of the UN sustainable development goals for the health sector. CLMV are committed to achieve standards based on the international Health Regulations, 2005 in line with the strategic framework of the Asia Pacific Strategy for Emerging Disease (APSED), 2010, both of the World Health Organization (WHO) and Strategy 2020 of the Asian Development Bank (ADB).

In these, Myanmar had received a $12 million loan and the loan agreement was signed on 11 April 2017 between ADB and MOPF and became effective from 10 July 2017. The project completion date is 31 March 2022. Loan closing is 30 September 2022. The MOU between MOPF and MOHS was signed on 31.1.2018.

The Project has three outputs:

  • Output 1: Regional cooperation and communicable disease control in border areas improved
  • Output 2: National disease surveillance and outbreak response systems strengthened
  • Output 3: Laboratory services and hospital infection prevention and control improved

The projected townships in Myanmar are Kyaing Tone, Tachileik, Hpa An, Myawaddy, Loikaw, Mese, Dawei, Kawthaung, Muse, Lashio, Mawlamyaing and Ye townships.

Our Publications

See, read and follow our latest publications and keep it up-to-date.

.